یکی از شرائط صحت سنت حسنه اعتکاف روزه داری است . یعنی اعتکاف زمانی محقق خواهد شد که شخص در کنار سائر شرایط آن مثل سه روز ماندن در مسجد ، روزه هم داشته باشد . با این حال گرچه معتکف لازم است روزه دار باشد اما لازم نیست که حتما به نیت روزه اعتکاف باشد بلکه می تواند آن را به هر نیت صحیح دیگری بجا آورد .

اما مراجع عظیم الشأن تقلید فتوا داده اند

ادامه مطلب
منبع : سایت شخصی محمّد ابراهیم باغباننکته ای در باب روزه های اعتکاف / اگر روزه قضاء بر عهده داریم روزه های اعتکاف را به چه نیتی بجا آوریم ؟
برچسب ها : روزه ,اعتکاف